fbpx
Skip to main content

Orientering fra L&F

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for fødevareklyngens virksomheder.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for hele fødevareklyngen, det vil sige landbruget, fødevareindustrien og de landbrugs- og fødevaretilknyttede erhverv.

Mere end 30.000 landmænd og 300 virksomheder har allerede taget imod tilbuddet om medlemskab af Landbrug & Fødevarer. Vi er den eneste erhvervsorganisation, hvis medlemmer repræsenterer hele værdikæden fra jord-til-bord.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.