fbpx
Skip to main content

Miljø- og kontakt udvalget 2015

Formand for udvalget: Søren Hansen

Øvrige medlemmer og arbejdsgruppe:  Lars Jonsson   og  Carl. F. Bruun

Sekretær: Helena P. Sørensen (Agrovi)

Udvalgsform: stående

Udvalget varetager foreningens og medlemmernes interesser overfor alle relevante offentlige myndigheder herunder:

  • Vand- og naturplanlægning
  • Kommuneplanlægning
  • Råstofplanlægning
  • Fredningssager
  • Nationalpark
  • Bioenergi
  • Kontakt til lodsejerlav og vandløbslav

Udvalget har ansvar for kommunenetværket og for foreningens/medlemmernes repræsentation i div. ”Grønne relationer” og har kontakt til dialoggrupper og erhvervsforeninger.

Udvalget planlægger og gennemfører årlige lokale medlemsmøder og borgmestermøder

Udvalget benytter sig af relevant faglig bistand.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.