fbpx
Skip to main content

Opfordring til kommunerne: fokusér på frivillighed og dialog

Opfordring til kommunerne:

Fokusér på frivillighed og dialog ved udpegning af arealer til naturudvikling

Af formand Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening

”Naturrådet lægger stor vægt på, at enhver udpegning for at udvikle naturen på private arealer skal gennemføres via dialog og ad frivillighedens vej. Vi vurderer, at vores forslag bidrager til at skabe grundlag for en fremtidig balanceret planlægning, hvor der skabes gode rammer for udvikling af natur og erhverv”.  Med disse ord afslutter det lokale Naturråd for Nordsjælland forordet i deres rapport den 6. juli 2018.

Naturrådet, som dækker kommunerne Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød, var sammensat af repræsentanter fra de Grønne organisationer, herunder DN, samt jordbruget og skovbruget.

Denne udmelding glædede mig oprigtigt, for det er lige præcis det, der skal til for at sikre et stærkt og bæredygtigt fælles træk. I forbindelse med udpegning af arealer til Grønt Danmarkskort er der altså ofte tale om udpegning af private arealer og ingen ved endnu, hvad de langsigtede konsekvenser er af udpegningerne.

Enhver ved, at det er nemmere at gå ind i et projekt, hvis man føler, at man er tilstrækkelig informeret om indhold, indsats, udbytte og konsekvens. Og opbakning og interesse øges da væsentligt, hvis man oven i købet kan få medindflydelse på projektets indhold. Sådan er det også ved naturprojekter og – udpegninger. Vådområdeprojekter, store som små, Kongernes Nordsjælland og Søborg Sø er fremragende eksempler på, hvordan naturudvikling kan skabes på grundlag af frivillige aftaler.

Derfor kom det også helt bag på mig, at DN i Frederikssund ved Per Seerup (som selv sad med i naturrådet og formulerede anbefalingen) lod sig ægre over, at Plan og Miljøudvalget ville lade forslag til det Grønne Danmarkskort belyse yderligere, før det det skulle sendes i høring (Frederiksborg Amts Avis den 7. august 2019). For mig at se, er det i alles interesse at høringsmaterialet er fuldt ud belyst og gennemarbejdet før det præsenteres. Et gennemarbejdet materiale skaber gennemsigtighed og kan dermed være med til at rydde usikkerhed af vejen hos de berørte lodsejere.

Jeg håber, at alle kommuner i deres sagsbehandling og planlægning for ”Grønt Danmarkskort” vil huske anbefalingen fra forordet af naturrådsrapporten. Med frivillighed, transparens og dialog sikrer man nemlig ejerskab og fremdrift.