NOLA – Nordsjællands Landboforening

Nordsjællands Landboforening blev dannet i 1967, som resultatet af sammenlægningen mellem Frederiksborg Amts Landboforening , Frederiksborg Amts Planteavlsforening og Horns Herreds og Frederikssund egnens Landboforening.

Formand for Nordsjællands Landboforening er i dag Søren Hansen, som blev konstitueret formand efter Herdis Lindegaard Jespersens pludselige bortgang den 21. maj 2016. Søren Hansen har siddet i bestyrelsen for Nordsjællands Landboforening i en årrække og blev valgt som næstformand i 2011.

Herdis Lindegaard Jespersen blev valgt som formand på foreningens generalforsamling i marts 2006 og var i gang med den 6. valgperiode. Herdis Lindegaard Jespersen var tipoldebarn af en af initiativtagerne (Jacob Christensen) bag Hornherreds Landboforening.

Herdis Lindegaard Jespersen afløste i 2006 gdr. Poul Jensen, Skævinge, som blev valgt i 1992.

  • Frederiksborg Amts Landboforening blev dannet i 1843
  • Frederiksborg Amts planteavlsforening blev dannet i 1906
  • Horns Herreds og Frederikssund egnens Landboforening blev dannet i 1863.

JacobChristensen
Jacob Christensen

Du kan læse mere om en landboforening på http://da.wikipedia.org/wiki/Landboforening