(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Foreningens Generalforsamling

Nordsjællands Landboforening afholder hvert år ordinær generalforsamling i marts måned. På generalforsamlingen fremlægges bestyrelsens beretning  samt regnskabet. Generalforsamlingen vælger hvert år medlemmer til bestyrelsen for  en to årig periode. På generalforsmalingen uddeles tillige Landboprisen og en pris til Årets Unge Landmand.

 

 • Generalforsamling 25. marts er udsat

  Den alvorlige situation omkring Coronavirus har medført, at Nordsjællands Landboforening har udsat generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil blive afholdt, når forholdene igen tillader det.

  Læs mere

 • Generalforsamling 25. marts 2020

  Nordsjællands Landboforening afholder generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 på kl. 20.00 på Skævinge Kro. I Nordsjællands Landboforening har vi en stolt tradition med at kombinere det formelle med det faglige og sociale ved vores generalforsamling. Vi starter derfor med en middag kl. 18.00 i kroens hyggelige lokaler. Her vil der være lejlighed til at hilse på kollegaer, naboer, bestyrelse og medarbejdere.  Husk tilmelding til middagen. Kl. 19.00 giver vi ordet til debattør, erhvervsrådgiver og…

  Læs mere

 • Direktør Niels Peter Ravnsborg fik overrakt Landboprisen

  Formand Lars Jonsson overrakte Landboprisen med disse ord. Årets modtager af årets landbopris er lidt af en Duracell kanin. Vedkommende har en energi der gør det svært for os andre at følge med. Prismodtageren er fuld af ideer og kaster mange bolde i luften og rigtig mange af dem bliver rent faktisk til noget. Du er en ildsjæl og meget vellidt blandt kollegaer. Du vender tit tingene på hovedet og ser det fra en anden…

  Læs mere

 • Peter Prior Larsen kåret som årets unge landmand 2019

  Optimismen stråler ud af årets unge landmand 2019 Peter Prior Larsen, hædret ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening Optimisme og gå på mod stråler ud af Peter Prior Larsen, som ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening den 27. marts blev kåret som årets unge landmand. Peter, der er 23 år, er uddannet landmand og har efterfølgende videreuddannet sig som produktionsleder. Interessen for landbrug har Peter med hjemme fra Brunbjerggård i Gilleleje, hvor han er opvokset. Drømmen om…

  Læs mere

 • Nordsjællands Landboforening – et skridt ind i fremtiden

  180 medlemmer og gæster deltog i foreningens generalforsamling den 27. marts. I beretningen sagde Lars Jonsson bl.a. "Det er klogt at være på forkant, hvis vi selv vil være med til at bestemme vores vej. Helst skal vi gå forrest, hvis vi altså kan og tør.  I Nordsjællands Landboforening tør vi godt tage et stort og bæredygtigt skridt ind i fremtiden, fordi vi har fokus på helheden. Nordsjælland er klar Vi(landbruget og lodsejerne) er ikke…

  Læs mere

 • Generalforsamling 27. marts på Skævinge kro

  Kom til generalforsamling i Nordsjællands Landboforening den 27. marts 2019 på Skævinge kro Her sætter vi fokus på klima, bæredygtighed og fremtidens landbrug Medierne er fyldt med historier om klimaets tilstand og budskaber med krav om øjeblikkelig politisk handling – og her går landbruget ikke ram forbi. Klima og bæredygtighed er på alle politiske dagsordner og vil også præge den kommende valgkamp op til forårets folketingsvalg. Dansk landbrug står i dag for en produktion, som…

  Læs mere

 • Generalforsamling 27. marts 2019

  Nordsjællands Landboforening holder sin årlige generalforsamling den 27. marts 2019. Dagsorden efter vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes senest den 31. januar 2019 til formand Lars Jonsson på  formanden@nola.dk  med mindst 5 medlemmers underskrift.

  Læs mere

 • Landboprisen 2018 tildelt Inge Sylvest Pedersen

  Nordsjællands Landboforening står som initiativtager til uddeling af en årlig pris - Landboprisen. Landboprisen uddeles ifølge fundatsen på foreningens ordinære generalforsamling og blev første gang uddelt i år 2000 som opfølgning på at foreningen året før blev kåret til årets Landboforening på Dansk Landbrugs Delegeretmøde. Det er formålet med prisen at sætte fokus på initiativer, der udfolder sig inden for landboforeningens medlemsområde. Ved uddelingen skal der bl.a. lægges vægt på, at prismodtageren har taget initiativ…

  Læs mere

 • Gå på mod og en tro fremtiden blandt årets unge landmænd 2018

  Gå på mod og en tro på fremtiden blandt årets unge landmænd 2018 -           Priser til to unge landmænd uddelt ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening 21. marts 2018 Der er gåpåmod og en tro på fremtiden blandt de unge Nordsjællandske landmænd. Bestyrelsen for Nordsjællands Landbrugsskole Fond har derfor besluttet, at uddele prisen ”Årets Unge Landmand” til 2 unge landmænd efter indstilling fra Nordsjællands LandboUngdom. Priserne tildeles til Daniel Lindholm, 26 år, fra Korshøjgård i Jørlunde…

  Læs mere

 • Genvalg til alle

  Landboforening har netop afsluttet sin ordinære generalforsamling. Der var genvalg til formand Lars Jonsson  samt til Christel Hansen, Carl Frederik Bruun og Rune Bak Jensen. Bestyrelsen 2018-2019 Lars Jonsson, formand Søren Hansen, næstformand Enok Vestergård Thomas Jensen Lisbeth Toft Christensen Christel Hansen Carl Frederik Bruun Rune Bak Jensen Niels Peter Ravnsborg, direktør Martin Søndergaard Kudsk  

  Læs mere

 • Bestyrelsens beretning 2018

  Formand Lars Jonsson aflagde bestyrelsens beretning ved årets generalforsamling den 21. marts 2018. Her kom han bl.a. ind på  bestyrelsens strategiarbejde, det grønne Danmarkskort,  landbrugets evne til at tilpasse sig og være innovative. Læs hele beretningen her

  Læs mere

 • Generalforsamling 21. marts

  Nordsjællands Landboforening afholder ordinære generalforsamling den 21.marts 2018 kl. 20.00 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Forud for generalforsamlingen kl. 18.00 er Nordsjællands Landboforening vært ved en middag baseret på danske og lokale råvarer. Middagen serveres i FrederiksborgCentrets restaurant. Tilmelding senest den 14. marts 2018 på 4822 5200, nola@nola.dk eller via nola.dk Efter middagen og inden generalforsamlingen bliver der rig lejlighed til at udfordre og debattere med viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt, når…

  Læs mere

 • Generalforsamling 2018

  Den ordinære generalforsamling afholdes i FrederiksborgCentret den 21. marts 2018. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden  i hænde senest den 31. januar med 5 medlemmers underskrift. Dagsorden i hh. til vedtægterne

  Læs mere

 • Beretning 2017

  Konstitueret formand Søren Hansen fremlagde bestyrelsens beretning på foreningens generalforsamling 2017. Beretning NOLA 2017 FIN

  Læs mere

 • Landboprisen 2017 til Morten Alfastsen, Skibby

  Nordsjællands Landboforening står som initiativtager til uddeling af en årlig pris - Landboprisen. Det er formålet med prisen at sætte fokus på initiativer, der udfolder sig inden for landboforeningens medlemsområde. Ved uddelingen skal der bl.a. lægges vægt på, at prismodtageren har taget initiativ til nye produkter som kommer andre til gavn eller at vedkommende har ydet en stor indsats for fællesskabet, landbokulturen og udviklingen i landdistrikterne. I år modtager Morten Alfastsen, Højstedgård, Skibby landboprisen for…

  Læs mere

 • Jakob Birkekær Staunskær – Årets unge landmand 2017

  Efter indstilling fra Nordsjællands LandboUngdom har fondsbestyrelsen fra Nordsjællands Landbrugsskoles fond valgt at tildele prisen som årets unge landmand til  Jakob Birkekær Staunskær fra Holt ved Græsted. Til grund for dette valg lægger fondsbestyrelsen vægt på Jakob Birkekær Staunskær store indsats for Landboungdommen. Jakob Birkekær Staunskær er mere end nogen anden aktiv i lokalsamfundet og bidrager i den grad med at bakke op om de unge på landet i Nordsjælland. Jakob deltager ikke kun aktivt…

  Læs mere

 • Lars Jonsson ny formand i Nordsjællands Landboforening

  Lars Jonsson – ny formand i Nordsjællands Landboforening Ved generalforsamlingen onsdag den 22. marts i Nordsjællands Landboforening blev Lars Jonsson valgt som ny formand for foreningen. 200 medlemmer og gæster deltog i generalforsamlingen. Lars Jonsson er 55 år og driver Brønshøjgård og Fuglerupgård i Lynge med en Antonius slagtesvineproduktion, 300 ha planteavl og bygningsudlejning. Lars Jonsson har været konstitueret næstformand i bestyrelsen siden daværende formand Herdis Lindegaard Jespersen tragiske bortgang i maj 2016. Lars blev…

  Læs mere

 • Generalforsamling 22. marts 2017

  Nordsjællands Landboforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts i Frederiksborgcentret.   Dagsorden i følge vedtægterne. Vi indleder kl. 18 med en middag baseret på gode danske råvarer I FrederiksborgCentrets Restaurant. Husk at der er tilmelding senest den 15. marts 2017 til nola@nola.dk eller på 48225200, Bag om overskriften Chefredaktør Palle Høj, Frederiksborg Amts Avis tager os med Bag om overskriften, når han giver et indblik, i hvordan et moderne mediehus arbejder i jagten på…

  Læs mere

 • Generalforsamling 2017

  Nordsjællands Landboforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts i Frederiksborgcentret. Dagsorden i følgende vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 31. januar.    

  Læs mere