fbpx
Skip to main content

Foreningens Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Nordsjællands Landboforening afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 på Metalskolen i Jørlunde.
170 medlemmer og gæster deltog i forsamlingen. 
Du kan læse bestyrelsens beretning nedenfor.


 • Dagsorden 2023

  Velkomst og valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningsvirksomheden 2022/2023 ved formand Lars Jonsson
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 ved direktør Niels Peter Ravnsborg
  5. Beretning fra rådgivningsvirksomheden ved direktør Niels Peter Ravnsborg
  6. Forhandling om bestyrelsens beretning og godkendelse af regnskabet
  7. Beretning om aktiviteterne i Finansieringsforeningen i 2022 ved Morten Alfastsen
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Valg af næstformand for en to årig periode 2023 – 2025
  Kaare Larsen er på valg
  10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2023 – 2025 og suppleanter 2023 – 2024
  Bestyrelsesmedlemmer 2023 – 2025:
  Enok Vestergård er på valg
  Michael Andreasen er på valg
  Philip Madsen er på valg


  Følgende suppleanter er på valg for et år:
  Lisbeth Toft Christensen

 • Beretning 2022/2023

  Du kan finde bestyrelsens beretning her

 • Tidligere beretninger

  Nordsjællands Landboforening afholdt ordinær generalforsamling sidste år onsdag den 24. marts 2021. Generalforsamlingen blev afholdt som et onlinemøde pga.  Covid – 19 situation.

  Du kan læse tidligere beretninger her:

  Beretning aflagt i 2022

  Beretning aflagt i 2021

  Beretning aflagt i 2020

  Beretning aflagt i 2019

 • Årets Unge Landmand 2023

  Nordsjællands Landbrugsskoles Fond tildeler hvert år en pris til årets unge landmand.  

  Efter indstilling fra Nordsjællands Landboforening er prisen tildelt:

  Christoffer Dam fra Kr. Hyllinge.

  Christoffer er en arbejdsom ung mand, der er godt i gang med at etablere sig som selvstændig landmand.

  Foretagsom ung mand
  Christoffer driver både maskinstation og forpagter jord med base fra sine forældres ejendom ved Kr. Hyllinge i Hornsherred. At Christoffer skulle være  landmand har nok altid ligget i kortene. Man kan vidst uden af overdrive, sige at han er født ind i det.

  Trods sin unge alder har Christoffer allerede udført maskinstationsarbejde i flere år, først med sin fars maskiner og siden hen med flere og flere af sine egne. Først en traktor, og senest er der blevet investeret i grej til spredning af slam, møg og kalk.

  Allerede inden Christoffer blev færdig med sin uddannelse som faglært landmand, havde han forpagtet det første jord. Et større areal som forsat er under omlægning til økologisk landbrug. 

  En god kammerat

  Vi i Nordsjællands LandboUngdom nyder når Christoffer en gang imellem kommer med til vores arrangementer, det gør han nemlig gerne sammen med sine venner.

  Pløjemester
  Christoffer kan noget med en plov, det har han bevist flere år, når LandboUngdom har afholdt DM i pløjning rundt om i det danske land. Christoffer har sågar klaret sig så godt, at han har været en tur i Irland for at deltage i et internationalt stævne.

  Desværre lader det til at den unge mand har så travlt mit sit landbrug, at pløjekarrieren er lagt på hylden for en stund. Man så er det godt, at vi også kan det der med at afholde traktortræk, for også her har Christoffer i flere år gjort sig bemærket med sine placeringer ved stævner rundt om på Sjælland.

  Brænder for landbruget
  Vi i NOLU syntes at unge mennesker som brænder for landet og landbrug i den grad som Christoffer gør, fortjener at blive hædret, og af den grund har vi valgt at indstille Christoffer som året unge landmand 2023!

  Tillykke med prisen Christoffer!

VIL DU VIDE MERE?

Helena P. Sørensen

Forenings- og kommunikationskonsulent 48225243 29406525 hps@agrovi.dk
helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

foreningens generalforsamling

generalforsamling 2023

nordsjællands landboforening afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 på metalskolen i jørlunde.
170 medlemmer og gæster deltog i forsamlingen. 
du kan læse bestyrelsens beretning nedenfor.


 • dagsorden 2023

  velkomst og valg af stemmetællere
  2. valg af dirigent
  3. bestyrelsens beretning om foreningsvirksomheden 2022/2023 ved formand lars jonsson
  4. fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 ved direktør niels peter ravnsborg
  5. beretning fra rådgivningsvirksomheden ved direktør niels peter ravnsborg
  6. forhandling om bestyrelsens beretning og godkendelse af regnskabet
  7. beretning om aktiviteterne i finansieringsforeningen i 2022 ved morten alfastsen
  8. behandling af indkomne forslag
  9. valg af næstformand for en to årig periode 2023 – 2025
  kaare larsen er på valg
  10. valg af bestyrelsesmedlemmer 2023 – 2025 og suppleanter 2023 – 2024
  bestyrelsesmedlemmer 2023 – 2025:
  enok vestergård er på valg
  michael andreasen er på valg
  philip madsen er på valg


  følgende suppleanter er på valg for et år:
  lisbeth toft christensen

 • beretning 2022/2023

  du kan finde bestyrelsens beretning her

 • tidligere beretninger

  nordsjællands landboforening afholdt ordinær generalforsamling sidste år onsdag den 24. marts 2021. generalforsamlingen blev afholdt som et onlinemøde pga.  covid - 19 situation.

  du kan læse tidligere beretninger her:

  beretning aflagt i 2022

  beretning aflagt i 2021

  beretning aflagt i 2020

  beretning aflagt i 2019

 • Årets unge landmand 2023

  nordsjællands landbrugsskoles fond tildeler hvert år en pris til årets unge landmand.  

  efter indstilling fra nordsjællands landboforening er prisen tildelt:

  christoffer dam fra kr. hyllinge.

  christoffer er en arbejdsom ung mand, der er godt i gang med at etablere sig som selvstændig landmand.

  foretagsom ung mand
  christoffer driver både maskinstation og forpagter jord med base fra sine forældres ejendom ved kr. hyllinge i hornsherred. at christoffer skulle være  landmand har nok altid ligget i kortene. man kan vidst uden af overdrive, sige at han er født ind i det.

  trods sin unge alder har christoffer allerede udført maskinstationsarbejde i flere år, først med sin fars maskiner og siden hen med flere og flere af sine egne. først en traktor, og senest er der blevet investeret i grej til spredning af slam, møg og kalk.

  allerede inden christoffer blev færdig med sin uddannelse som faglært landmand, havde han forpagtet det første jord. et større areal som forsat er under omlægning til økologisk landbrug. 

  en god kammerat

  vi i nordsjællands landboungdom nyder når christoffer en gang imellem kommer med til vores arrangementer, det gør han nemlig gerne sammen med sine venner.

  pløjemester
  christoffer kan noget med en plov, det har han bevist flere år, når landboungdom har afholdt dm i pløjning rundt om i det danske land. christoffer har sågar klaret sig så godt, at han har været en tur i irland for at deltage i et internationalt stævne.

  desværre lader det til at den unge mand har så travlt mit sit landbrug, at pløjekarrieren er lagt på hylden for en stund. man så er det godt, at vi også kan det der med at afholde traktortræk, for også her har christoffer i flere år gjort sig bemærket med sine placeringer ved stævner rundt om på sjælland.

  brænder for landbruget
  vi i nolu syntes at unge mennesker som brænder for landet og landbrug i den grad som christoffer gør, fortjener at blive hædret, og af den grund har vi valgt at indstille christoffer som året unge landmand 2023!

  tillykke med prisen christoffer!

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="4710"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category="generalforsamling" include_date="false" posts_per_page="3"]

https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/