Foreningens Generalforsamling

Nordsjællands Landboforening afholder hvert år ordinær generalforsamling i marts måned. På generalforsamlingen fremlægges bestyrelsens beretning  samt regnskabet. Generalforsamlingen vælger hvert år medlemmer til bestyrelsen for  en to årig periode. På generalforsmalingen uddeles tillige Landboprisen og en pris til Årets Unge Landmand.

 

 • Generalforsamling 21. marts

  Nordsjællands Landboforening afholder ordinære generalforsamling den 21.marts 2018 kl. 20.00 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Forud for generalforsamlingen kl. 18.00 er Nordsjællands Landboforening vært ved en middag baseret på danske og lokale råvarer. Middagen serveres i FrederiksborgCentrets restaurant. Tilmelding senest den 14. marts 2018 på 4822 5200, nola@nola.dk eller via nola.dk Efter middagen og inden generalforsamlingen bliver der rig lejlighed til at udfordre og debattere med viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt, når…

  Læs mere

 • Generalforsamling 2018

  Den ordinære generalforsamling afholdes i FrederiksborgCentret den 21. marts 2018. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden  i hænde senest den 31. januar med 5 medlemmers underskrift. Dagsorden i hh. til vedtægterne

  Læs mere

 • Beretning 2017

  Konstitueret formand Søren Hansen fremlagde bestyrelsens beretning på foreningens generalforsamling 2017. Beretning NOLA 2017 FIN

  Læs mere

 • Landboprisen 2017 til Morten Alfastsen, Skibby

  Nordsjællands Landboforening står som initiativtager til uddeling af en årlig pris - Landboprisen. Det er formålet med prisen at sætte fokus på initiativer, der udfolder sig inden for landboforeningens medlemsområde. Ved uddelingen skal der bl.a. lægges vægt på, at prismodtageren har taget initiativ til nye produkter som kommer andre til gavn eller at vedkommende har ydet en stor indsats for fællesskabet, landbokulturen og udviklingen i landdistrikterne. I år modtager Morten Alfastsen, Højstedgård, Skibby landboprisen for…

  Læs mere

 • Jakob Birkekær Staunskær – Årets unge landmand 2017

  Efter indstilling fra Nordsjællands LandboUngdom har fondsbestyrelsen fra Nordsjællands Landbrugsskoles fond valgt at tildele prisen som årets unge landmand til  Jakob Birkekær Staunskær fra Holt ved Græsted. Til grund for dette valg lægger fondsbestyrelsen vægt på Jakob Birkekær Staunskær store indsats for Landboungdommen. Jakob Birkekær Staunskær er mere end nogen anden aktiv i lokalsamfundet og bidrager i den grad med at bakke op om de unge på landet i Nordsjælland. Jakob deltager ikke kun aktivt…

  Læs mere

 • Lars Jonsson ny formand i Nordsjællands Landboforening

  Lars Jonsson – ny formand i Nordsjællands Landboforening Ved generalforsamlingen onsdag den 22. marts i Nordsjællands Landboforening blev Lars Jonsson valgt som ny formand for foreningen. 200 medlemmer og gæster deltog i generalforsamlingen. Lars Jonsson er 55 år og driver Brønshøjgård og Fuglerupgård i Lynge med en Antonius slagtesvineproduktion, 300 ha planteavl og bygningsudlejning. Lars Jonsson har været konstitueret næstformand i bestyrelsen siden daværende formand Herdis Lindegaard Jespersen tragiske bortgang i maj 2016. Lars blev…

  Læs mere

 • Generalforsamling 22. marts 2017

  Nordsjællands Landboforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts i Frederiksborgcentret.   Dagsorden i følge vedtægterne. Vi indleder kl. 18 med en middag baseret på gode danske råvarer I FrederiksborgCentrets Restaurant. Husk at der er tilmelding senest den 15. marts 2017 til nola@nola.dk eller på 48225200, Bag om overskriften Chefredaktør Palle Høj, Frederiksborg Amts Avis tager os med Bag om overskriften, når han giver et indblik, i hvordan et moderne mediehus arbejder i jagten på…

  Læs mere

 • Generalforsamling 2017

  Nordsjællands Landboforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts i Frederiksborgcentret. Dagsorden i følgende vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 31. januar.    

  Læs mere