fbpx
Skip to main content

Naturpark Mølleåen

4 kommuner (Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø) har fremlagt ”forslag til Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017- 2021”. Forslaget er udarbejdet af Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Naturstyrelsen og omfatter ca. 50 km2 (5000 ha), hvoraf halvdelen er skove og søer. Der er en del landbrugsarealer beliggende i Naturparken og i forslaget nævnes, at udviklingen af Naturparken alene er afhængig af frivillige aftaler med lodsejerne. Produktion og afsætning af lokale fødevarer omtales som et potentiale til branding af Naturparken.

Nordsjællands Landboforening har indsendt et generelt høringssvar og samtidig opfordret de berørte medlemmer i kommunerne til at forholde sig til forslaget og indsende høringsvar, hvis man fandt det relevant. Høringsfristen var den 12. august 2016.

pdficon  Her kan du læse høringssvaret fra Nordsjællands Landboforening