fbpx
Skip to main content

Har du § 3 registrerede naturtyper på din ejendom?

Bachelorstuderende og deltidsansat  ved Agrovi Videncenter Kristina Cederborg søger landmænd, som vil medvirke  i en konsekvensanalyse af Naturbeskyttelseslovens § 3 registrerede naturtyper på landbrugsjord.

Konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave op Kristinas studie. Opgaven skal belyse og afdække hvilke konsekvenser naturtyperne/registreringerne kan have på bedriftens økonomi og fremtidsudsigter.

Har du mulighed for at bruge 10 -15 minutter af din tid på at udfylde spørgeskemaet vedr. NBL § 3 arealer på din jord, vil det det være af stor betydning for opgaveløsningen.

Direkte link til skemaet: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PHW95K3Y1236