fbpx

Har du § 3 registrerede naturtyper på din ejendom?

Bachelorstuderende og deltidsansat  ved Agrovi Videncenter Kristina Cederborg søger landmænd, som vil medvirke  i en konsekvensanalyse af Naturbeskyttelseslovens § 3 registrerede naturtyper på landbrugsjord.

Konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave op Kristinas studie. Opgaven skal belyse og afdække hvilke konsekvenser naturtyperne/registreringerne kan have på bedriftens økonomi og fremtidsudsigter.

Har du mulighed for at bruge 10 -15 minutter af din tid på at udfylde spørgeskemaet vedr. NBL § 3 arealer på din jord, vil det det være af stor betydning for opgaveløsningen.

Direkte link til skemaet: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PHW95K3Y1236

 

 

VIL DU VIDE MERE?

Helena P. Sørensen

Forenings- og kommunikationskonsulent 48225243 29406525 hps@agrovi.dk
helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

bachelorstuderende og deltidsansat  ved agrovi videncenter kristina cederborg søger landmænd, som vil medvirke  i en konsekvensanalyse af naturbeskyttelseslovens § 3 registrerede naturtyper på landbrugsjord. konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave op kristinas studie. opgaven skal belyse og afdække hvilke konsekvenser naturtyperne/registreringerne kan have på bedriftens økonomi og fremtidsudsigter. har du mulighed for at bruge 10 -15 minutter af din tid på at udfylde spørgeskemaet vedr. nbl § 3 arealer på din jord, vil det det være af stor betydning for opgaveløsningen. direkte link til skemaet: https://www.survey-xact.dk/linkcollector?key=phw95k3y1236    
https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/

Jeg vil gerne kontaktes