fbpx
Skip to main content

Landboprisen 2020

Jan Kristensen og Torben Due fik tildelt Landboprisen for deres indsats for fællesskabet i forbindelse med Grønt Danmarkskort i Frederikssund.

Læs her talen til de to prismodtagere:

En bavn er en brænde- eller vedstabel, der i gamle dage kunne antændes i krigstilfælde eller i lignende faresituationer for at give melding herom. Da bavnen som oftest var anbragt på et højereliggende sted, en bavnehøj, kunne den ses videnom.

En ny bavn måtte tændes
I 2019 var der ikke en krigssituation, men en lignende faresituation i Hornsherred. Det grønne Danmarkskort havde sneget sig ind på Horns Herred arealer i ly af høsten og mejetærskerens støvtåger.

Frederikssund kommune præsenterede et forslag, hvor 37,5 % af det åbne land foreslås reserveret til naturtiltag. Mange lodsejere vil blive berørt af udpegningerne, som bl.a. ligger på værdifulde og højtbeliggende landbrugsarealer i omdrift.

Heldigvis var lokale landmænd årvågne og fik samlet de lokale lodsejere, så der kunne tages affære. Et stort arbejde lå nu forude med at finde og få kontakt til de berørte lodsejere.

Nutidens bavn blev tændt – mobiltelefonen glødede – Lodsejerne blev samlet til informationsmøde, så alle blev bevidst om hvad der foregik.

Efterfølgende blev der indsendt 118 høringssvar og skrevet ind til flere læserbreve.  I høringssvarene anførte man bl.a. den manglede dialog med lodsejeren og fremførte bekymring for det faglige udpegningsgrundlag.

Det medførte, at politikerne besluttede at der efterfølgende skal være en dialog med lodsejerne og en faglig vurdering af flere af de udpegede arealer.

Det var de to lokale landmænd Jan Kristensen og Torben Due, som var ankermænd på processen med at få samle de lokale lodsejere, så der kunne trækkes på samme hammel.

Med prisen fulgte to lanterner som et symbol på bavnen, der blev tændt, når der var fare på færde.

Om Landbo prisen

Nordsjællands Landboforening står som initiativtager til uddeling af en årlig pris – Landboprisen. Landboprisen uddeles ifølge fundatsen på foreningens ordinære generalforsamling og blev første gang uddelt i år 2000 som opfølgning på at foreningen året før blev kåret til årets Landboforening på Dansk Landbrugs Delegeretmøde.

Det er formålet med prisen at sætte fokus på initiativer, der udfolder sig inden for landboforeningens medlemsområde. Ved uddelingen skal der bl.a. lægges vægt på, at prismodtageren har taget initiativ til nye produkter som kommer andre til gavn eller at vedkommende har ydet en stor indsats for fællesskabet, landbokulturen og udviklingen i landdistrikterne.