fbpx
Skip to main content

Fjordenes vandudskiftning er en overset miljøfaktor

De store afstrømninger af kvælstof i efteråret og vinter fra landbruget har i mange fjorde kun minimal betydning for miljøtilstanden om sommeren.

De store årlige reduktionskrav, som stilles i udsigt i vandområdeplaner 2021-2027, kan få meget store konsekvenser for landbruget. Hvis reduktioner sker ved at reducere efterår- og vinterafstrømningerne, vil det i nogle fjorde slet ikke give en miljøeffekt eller kun en mindre effekt. 

– Man risikerer helt at ramme forbi skiven ved at fokusere på årlige tilførsler, fordi man på den måde fokuserer på efterafgrøder mv., som reducerer afstrømningen efterår og vinter. Det er ikke den rette tilgang, når man skal forbedre tilstanden i vores fjorde, siger chefkonsulent Flemming Gertz, SEGES. 

SEGES har produceret tegnefilmen, som gør det nemmere at forstå, hvorfor fjordenes vandudskiftning er en afgørende faktor, når der skal vælges virkemidler.

Gælder især i det østlige Jylland, på Fyn og Sjælland

De store afstrømninger af kvælstof efterår og vinter fra landbruget har i mange fjorde kun minimal betydning for miljøtilstanden om sommeren.

– Når vi skal sikre et godt vandmiljø i fjorden, skal vi mindske risikoen for opblomstring af alger i sommerhalvåret, hvor der er masser af lys, høje temperaturer og næringsstoffer i vandet. Men netop om sommeren er tabet fra markerne til vandmiljøet minimalt.  Det gælder især de lerede og drænede jorde i det østlige Jylland, på Fyn og Sjælland, fordi markdrænene her løber tørre for vand, siger Flemming Getz og fortsætter:

– Om vinteren er det anderledes. Her er markerne våde, og drænene fyldte med vand, som strømmer ud i vandløbene og videre til fjordene. I fjorde, hvor opholdstiden er kort, løber drænvandet i vinterhalvåret hurtigt til havs og har derfor en begrænset indvirken på algeopblomstringen i disse fjorde om sommeren.

VIL DU VIDE MERE?

Lars Jonsson

Formand Rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan 40166016 24434241 formanden@nola.dk
lars jonsson
formand
40166016
24434241
formanden@nola.dk
rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan

placehodler

fjordenes vandudskiftning er en overset miljøfaktor

de store afstrømninger af kvælstof i efteråret og vinter fra landbruget har i mange fjorde kun minimal betydning for miljøtilstanden om sommeren.

de store årlige reduktionskrav, som stilles i udsigt i vandområdeplaner 2021-2027, kan få meget store konsekvenser for landbruget. hvis reduktioner sker ved at reducere efterår- og vinterafstrømningerne, vil det i nogle fjorde slet ikke give en miljøeffekt eller kun en mindre effekt. 

- man risikerer helt at ramme forbi skiven ved at fokusere på årlige tilførsler, fordi man på den måde fokuserer på efterafgrøder mv., som reducerer afstrømningen efterår og vinter. det er ikke den rette tilgang, når man skal forbedre tilstanden i vores fjorde, siger chefkonsulent flemming gertz, seges. 

seges har produceret tegnefilmen, som gør det nemmere at forstå, hvorfor fjordenes vandudskiftning er en afgørende faktor, når der skal vælges virkemidler.

gælder især i det østlige jylland, på fyn og sjælland

de store afstrømninger af kvælstof efterår og vinter fra landbruget har i mange fjorde kun minimal betydning for miljøtilstanden om sommeren.

- når vi skal sikre et godt vandmiljø i fjorden, skal vi mindske risikoen for opblomstring af alger i sommerhalvåret, hvor der er masser af lys, høje temperaturer og næringsstoffer i vandet. men netop om sommeren er tabet fra markerne til vandmiljøet minimalt.  det gælder især de lerede og drænede jorde i det østlige jylland, på fyn og sjælland, fordi markdrænene her løber tørre for vand, siger flemming getz og fortsætter:

- om vinteren er det anderledes. her er markerne våde, og drænene fyldte med vand, som strømmer ud i vandløbene og videre til fjordene. i fjorde, hvor opholdstiden er kort, løber drænvandet i vinterhalvåret hurtigt til havs og har derfor en begrænset indvirken på algeopblomstringen i disse fjorde om sommeren.

se tegnefilmen her

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="68"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category=" lokale fødevarer" include_date="false" posts_per_page="4"]

https://nola.dk/contact/lars-jonsson/