fbpx
Skip to main content

Grønt Danmarkskort

I Frederikssund kommune er der lige nu en meget uskøn proces i gang omkring udpegninger af arealer til Grønt Danmarkskort. Udpegningerne er en arealreservation til fremadrettede naturtiltag. En sådan disposition fra det offentlige har konsekvenser for de mennesker, der driver virksomhed i de udpegede områder, allerede fra dag 1. Udpegningerne påvirker investeringer og investeringsadfærd i landbruget.

Udpegningerne omfatter 37,5 % af det åbne land og omfatter mange landbrugsarealer, hvor dyrkningsværdien er høj og hvor det ikke giver mening at planlægge for fremadrettede naturprojekter og hvor der ej heller er klimagevinster ved at tage dem ud af produktion. Det faglige grundlag for udpegningerne er ikke i orden.

En gruppe lodsejere omkring Østby tog i samarbejde med Nordsjællands Landboforening initiativ til et lodsejermøde, hvor både administration og politikere deltog fra kommunens side. Der er indsendt utallige høringssvar samt skrevet læserbreve til medierne.

Det store spørgsmål er om der lyttes til høringssvarene?

De øvrige kommuner i Nordsjælland følger snart efter med udpegning af arealer til Grønt Danmarkskort. Fra landboforeningens side gør vi hvad vi kan for at få de kommunale politikere til at forstår at al planlægning i det åbne land skal bero på et fagligt grundlag og i dialog med de lodsejere som ejer jorden.

Udpegningerne på de private arealer er naturligvis også på dagsordenen, når vi mødes med borgmestrene og de lokale politikere. I de kommende tre uger har vi møder med borgmestrene i hhv. Gribskov og Helsingør. Vi følger med i dagsordner og debatter, så godt vi kan og vi opfordrer til, at du også selv følger med på din kommunes hjemmeside.