fbpx
Skip to main content

Generalforsamling 2018

Den ordinære generalforsamling afholdes i FrederiksborgCentret den 21. marts 2018. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden  i hænde senest den 31. januar med 5 medlemmers underskrift.

Dagsorden i hh. til vedtægterne