fbpx
Skip to main content

Fremtidens landbrug på tegnebrædtet

2021 er et ganske særligt år for Europæisk og dansk landbrug. Stregerne for de rammer, som fremtidens landbrug skal producere under tegnes i EU med den nye CAP-reform og i sidste ende af de nationale regeringer. På vores alles vegne, håber jeg ikke, at der bliver alt for meget frihånd over tegneriet. I stedet skal der gives nogle rammer, hvor vi landmænd fortsat kan producere under hensynstagen til miljø, klima, natur og økonomi, og hvor de nye krav bliver praktisk omsætlige og håndterbare ude på bedrifterne.

Som det ser ud nu, lægger den nye CAP-reform op til stor national selvbestemmelse. Det øger risikoen for konkurrenceforvridning mellem medlemslandene.  Samtidig indføres Eco Schemes, som er nye etårige grønne ordninger, der skal finansieres af den direkte hektarstøtte. Landbrug og Fødevarer arbejder for, at den danske regering sikrer, at danske landmænd ikke udsættes for urimelige konkurrecevilkår, og at der under Eco Schemes arbejdes for generelle brede ordninger, som alle landmænd kan søge.  De danske landbrugsforhandlingerne er udsat til efter sommer, men lokalt og fra L&F arbejdes der fortsat på at få en bred og faglig funderet aftale.

Helt lokalt og regionalt har vi i foreningen pt. bl.a. fokus på de kommuneplaner, som kommunerne sender ud i forslag.  Planerne indeholder en række arealreservationer/udpegninger bl.a. til Grønt Danmarkskort, som kan have indflydelse på landbrugsarealerne.  Samtidig skal kommunerne udarbejde risikovurderinger for de boringsnærebeskyttelsesområder på landbrugsarealer mhp. at indgå aftaler med landmændene. Vi kigger ind i de vurderinger, så snart vi får kendskab til dem.

Juni, juli, august  – det er højsommer, hvor markernes sprøde grønne farve forvandles til gyldne nuancer. Jeg glæder mig hver dag over, at det er os landmænd, som uden entré leverer dette sceneri af farverige sanseoplevelser til vores medborgere. 

God sommer og god høst

Lars Jonsson

Formand for Nordsjællands Landboforening


VIL DU VIDE MERE?

Lars Jonsson

Formand Rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan 40166016 24434241 formanden@nola.dk
lars jonsson
formand
40166016
24434241
formanden@nola.dk
rammevilkår for landbruget lokalt og på landsplan

placehodler

fremtidens landbrug på tegnebrædtet

2021 er et ganske særligt år for europæisk og dansk landbrug. stregerne for de rammer, som fremtidens landbrug skal producere under tegnes i eu med den nye cap-reform og i sidste ende af de nationale regeringer. på vores alles vegne, håber jeg ikke, at der bliver alt for meget frihånd over tegneriet. i stedet skal der gives nogle rammer, hvor vi landmænd fortsat kan producere under hensynstagen til miljø, klima, natur og økonomi, og hvor de nye krav bliver praktisk omsætlige og håndterbare ude på bedrifterne.

som det ser ud nu, lægger den nye cap-reform op til stor national selvbestemmelse. det øger risikoen for konkurrenceforvridning mellem medlemslandene.  samtidig indføres eco schemes, som er nye etårige grønne ordninger, der skal finansieres af den direkte hektarstøtte. landbrug og fødevarer arbejder for, at den danske regering sikrer, at danske landmænd ikke udsættes for urimelige konkurrecevilkår, og at der under eco schemes arbejdes for generelle brede ordninger, som alle landmænd kan søge.  de danske landbrugsforhandlingerne er udsat til efter sommer, men lokalt og fra l&f arbejdes der fortsat på at få en bred og faglig funderet aftale.

helt lokalt og regionalt har vi i foreningen pt. bl.a. fokus på de kommuneplaner, som kommunerne sender ud i forslag.  planerne indeholder en række arealreservationer/udpegninger bl.a. til grønt danmarkskort, som kan have indflydelse på landbrugsarealerne.  samtidig skal kommunerne udarbejde risikovurderinger for de boringsnærebeskyttelsesområder på landbrugsarealer mhp. at indgå aftaler med landmændene. vi kigger ind i de vurderinger, så snart vi får kendskab til dem.

juni, juli, august  - det er højsommer, hvor markernes sprøde grønne farve forvandles til gyldne nuancer. jeg glæder mig hver dag over, at det er os landmænd, som uden entré leverer dette sceneri af farverige sanseoplevelser til vores medborgere. 

god sommer og god høst

lars jonsson

formand for nordsjællands landboforening


vil du vide mere?

[contact-person contact_id="68"]

nyheder

[display-posts include_excerpt="false" category=" lokale fødevarer" include_date="false" posts_per_page="4"]

https://nola.dk/contact/lars-jonsson/