fbpx
Skip to main content

Dine BBR oplysninger skal opdateres nu!

Er dine registreringer i BBR registreret korrekt?

Det nye udhus, ombygningen af stalden, .. – det hele skal registreres.

Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom, derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret.

Vores erfaring er, at langt fra alle landbrugsbygninger er registreret korrekt, og at mange derfor skal opdateres nu.

I forbindelse med den nye registrering, er det meget vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Er din nuværende registrering i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af bygningen?
  • Har du de tilladelser og godkendelser, som er nødvendige?
  • Hvilken betydning vil en eventuel ændring af den registrerede anvendelse få for vurderingen?

BBR-registreringen er lovpligtig og bindende. Ukorrekte eller manglende oplysninger på i BBR registreringen udløser ”i første omgang” et bødeforlæg fra SKAT, som indtil videre er oplyst til 5.000 kr.

Agrovi kan hjælpe dig

Du kan komme SKAT i forkøbet ved at kontakte os, så vi sammen kan gå dine bygninger igennem. For en fast pris på 1.875 kr. inkl. moms pr. ejendom får du:

  • Gennemgang af data for bygningsmassen på BBR meddelesen
  • Opdatering af bygningens funktion og størrelse på kortgrundlag
  • Eventuel ny-registrering af bygninger
  • Registrering af tekniske anlæg
  • Tjek og opdatering af anvendelseskoder
  • Indberetning til SKAT

Opstår der behov for lovliggørelse af eksisterende byggeri eller lignende, hjælper vi dig også igennem den udfordring og følger sagen til den er afsluttet hos kommunen. Dette er dog ikke omfattet i ovenstående tilbud. Kontakt os gerne for yderligere info, og aftale om det videre forløb.

Kontakt: BBR-konsulent Kristina Cederborg på krc@agrovi.dk eller 2168 7929