(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Christel Hansen

Gl. Bregnerødvej 14
3520 Farum

Produktionsgren: Økologisk æbleavl, bær og juletræer

“Det er vigtigt også at varetage deltidsbrugenes interesser overfor offentlige myndigheder og andre interesseorganisationer under hensyntagen til natur og miljø.  Det er også ønskeligt at styrke afsætningsmulighederne for lokalt producerede fødevarer.”