(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Miljø- og kontakt udvalget 2015

Formand for udvalget: Søren Hansen

Øvrige medlemmer og arbejdsgruppe:  Lars Jonsson   og  Carl. F. Bruun

 

Sekretær: Helena P. Sørensen (Agrovi)

Udvalgsform: stående

Udvalget varetager foreningens og medlemmernes interesser overfor alle relevante offentlige myndigheder herunder:

  • Vand- og naturplanlægning
  • Kommuneplanlægning
  • Råstofplanlægning
  • Fredningssager
  • Nationalpark
  • Bioenergi
  • Kontakt til lodsejerlav og vandløbslav

Udvalget har ansvar for kommunenetværket og for foreningens/medlemmernes repræsentation i div. ”Grønne relationer” og har kontakt til dialoggrupper og erhvervsforeninger.

Udvalget planlægger og gennemfører årlige lokale medlemsmøder og borgmestermøder

Udvalget benytter sig af relevant faglig bistand.