• Forside
  • Egedal
  • Private lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber

Private lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber

Landbrug og kommuner hjælper agerhønen i fælles projekt

Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan være med til at etablere nye levesteder i og ved marken til gavn for både dyr og fugle i agerlandet.  Nordsjællands Landboforening og de 4 kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød står bag projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet. Har du landbrugsjord i en af de 4 kommuner, kan du også være med. 

Det er let at være med i projektet
Kommunerne indkøber og betaler den specielle frøblanding og du lægger jord til og betaler for udsåning af striberne, som foretages af Hageelsegaard maskinstation.  Du skal blot udfylde formularen nedenfor, så sørger Nordsjællands Landboforening for koordineringen. Sidste frist for tilmelding er  1. april 2020.

Speciel frøblanding
Med den valgte frøblanding er der specielt fokus på at optimere levevilkårene for agerhøns, som er gået tilbage i antal.  Der er både 1-årige og flerårige planter.  Det anbefales,  at striberne får lov til at bestå over en årrække for at de kan have den mest optimale naturværdi. MEN – faunastriber gør det ikke alene! Derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de steder på din ejendom, hvor der allerede er værdifulde levesteder – både for dyr, fugle og insekter.

Placering af faunastriber
Du udvælger nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker faunastriber. Vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken eller op til ikke dyrkede arealer eller i nærheden af
eksisterende små naturområder på din ejendom. Det er hensigtsmæssigt at tænke ind i placeringen, at striberne helst skal forblive samme sted i flere år for at opnå størst naturværdi.

Har du faunastriber fra tidligere år?
Det anbefales at slå striben i det tidlige forår, for at give de flerårige planter bedre vilkår, for at blomstre op igen. Der vil også komme nye selvsåede planter fra de 1-årige planter.

Faunastriber og EU-støtte
Reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. Striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. Derudover må de ikke placeres i permanent græs. Der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver.

Hvad skal du gøre?
Du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe – det skal helst gøres lige inden såningen. Du kan også aftale med maskinstationen, at han gør det i forbindelse med at han foretager såningen. Såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april måned. Der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. Du får direkte besked fra maskinstationen om, hvornår han kommer til dig.  Dele af faunastriben kan med fordel slås på langs af striben i august-september med snit 15 cm over jorden. Spørg eventuelt først en planterådgiver, hvad der passer bedst på dine marker.

Hvad koster faunastriberne og hvor meget faunastribe får du?
Der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). Udgiften for dig er i alt 850 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.700 kr. (priserne er ex moms). Udsåningen og evt. forbederedelse af såbed udføres af: Peter Grønbech, ”Hagelsegaard”, Store Havelsesvej 61, Ølsted tlf. 20 14 77 60, mail: peter@hagelsegaard.dk

Få flere med i projektet
Her kan du downloade en folder om projektet, som du gerne må dele med dine naboer. Jo flere der gør en indsats,  jo større effekt.

Vil du vide mere om projektet:
Kontakt Henrik Kruse Rasmussen, tlf. 24 52 38 86, mail: hkr@agrovi.dk

Bag om projektet
Projektet er med inspiration fra tre vestjyske kommuner iværksat af Grønt Råd i Hillerød kommune, som et samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, og Danmarks Naturfredningsforening.

Links:

Tilmeldingsfrist var 1. april 2020

VIL DU VIDE MERE?

Helena P. Sørensen

Forenings- og kommunikationskonsulent 48225243 29406525 hps@agrovi.dk
helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

landbrug og kommuner hjælper agerhønen i fælles projekt etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan være med til at etablere nye levesteder i og ved marken til gavn for både dyr og fugle i agerlandet.  nordsjællands landboforening og de 4 kommuner: egedal, fredensborg, helsingør og hillerød står bag projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet. har du landbrugsjord i en af de 4 kommuner, kan du også være med.  det er let at være med i projektet kommunerne indkøber og betaler den specielle frøblanding og du lægger jord til og betaler for udsåning af striberne, som foretages af hageelsegaard maskinstation.  du skal blot udfylde formularen nedenfor, så sørger nordsjællands landboforening for koordineringen. sidste frist for tilmelding er  1. april 2020. speciel frøblanding med den valgte frøblanding er der specielt fokus på at optimere levevilkårene for agerhøns, som er gået tilbage i antal.  der er både 1-årige og flerårige planter.  det anbefales,  at striberne får lov til at bestå over en årrække for at de kan have den mest optimale naturværdi. men - faunastriber gør det ikke alene! derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de steder på din ejendom, hvor der allerede er værdifulde levesteder – både for dyr, fugle og insekter. placering af faunastriber du udvælger nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker faunastriber. vi anbefaler, at du placerer faunastriben i kanten af marken eller op til ikke dyrkede arealer eller i nærheden af eksisterende små naturområder på din ejendom. det er hensigtsmæssigt at tænke ind i placeringen, at striberne helst skal forblive samme sted i flere år for at opnå størst naturværdi. har du faunastriber fra tidligere år? det anbefales at slå striben i det tidlige forår, for at give de flerårige planter bedre vilkår, for at blomstre op igen. der vil også komme nye selvsåede planter fra de 1-årige planter. faunastriber og eu-støtte reglerne for grundbetaling tillader etablering af faunastriber på omdriftsarealer. striberne må højst være 10 meter brede, de må max. udgøre 10% af markens samlede areal og der skal være mindst 10 meter mellem striberne. derudover må de ikke placeres i permanent græs. der er andre mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du får placeringen godkendt af din planteavlsrådgiver. hvad skal du gøre? du forbereder jordstykket/erne udpeget til faunastribe - det skal helst gøres lige inden såningen. du kan også aftale med maskinstationen, at han gør det i forbindelse med at han foretager såningen. såning af faunastriber i din mark foretages af maskinstationen i løbet af april måned. der sås med en 3 meters maskine, så du kan vælge om striben skal være 3, 6 eller 9 m bred. du får direkte besked fra maskinstationen om, hvornår han kommer til dig.  dele af faunastriben kan med fordel slås på langs af striben i august-september med snit 15 cm over jorden. spørg eventuelt først en planterådgiver, hvad der passer bedst på dine marker. hvad koster faunastriberne og hvor meget faunastribe får du? der kan sås faunastriber i alt op til 800 m længde (eventuelt fordelt på flere mindre stræk). udgiften for dig er i alt 850 kr. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.700 kr. (priserne er ex moms). udsåningen og evt. forbederedelse af såbed udføres af: peter grønbech, ”hagelsegaard”, store havelsesvej 61, Ølsted tlf. 20 14 77 60, mail: peter@hagelsegaard.dk få flere med i projektet her kan du downloade en folder om projektet, som du gerne må dele med dine naboer. jo flere der gør en indsats,  jo større effekt. vil du vide mere om projektet: kontakt henrik kruse rasmussen, tlf. 24 52 38 86, mail: hkr@agrovi.dk bag om projektet projektet er med inspiration fra tre vestjyske kommuner iværksat af grønt råd i hillerød kommune, som et samarbejde mellem nordsjællands landboforening, danmarks jægerforbund, dansk ornitologisk forening, og danmarks naturfredningsforening. links: tilmeldingsfrist var 1. april 2020
https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/

Jeg vil gerne kontaktes