(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Gribskov

Gribskov kommuner er den kommune i Nordsjælland med mest landbrug. Landboforeningen er repræsenteret i det grønne råd og Grundvandsrådet ved Enok Vestergård

 

 • Få synlighed med din friske frugt og grønt

  Gårdbutikker er danskernes direkte adgang til friske råvarer fra landet. Fra 1. maj sætter ny kampagne øget fokus på gårdbutikkerne. L&F opfordrer medlemmer til at melde sig til. Læs hvad du skal gøre her  

  Læs mere

 • Peter Prior Larsen kåret som årets unge landmand 2019

  Optimismen stråler ud af årets unge landmand 2019 Peter Prior Larsen, hædret ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening Optimisme og gå på mod stråler ud af Peter Prior Larsen, som ved generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening den 27. marts blev kåret som årets unge landmand. Peter, der er 23 år, er uddannet landmand og har efterfølgende videreuddannet sig som produktionsleder. Interessen for landbrug har Peter med hjemme fra Brunbjerggård i Gilleleje, hvor han er opvokset. Drømmen om…

  Læs mere

 • Gribskov Vandløbslaug fylder 10 år

  Formand Michael Andreasen ser med tilfredshed tilbage på 10 travle år. Foreningen fejrer sit jubilæum ved generalforsamlingen den 21. februar. Helge Danneskiold-Samsøe, formand for danske vandløb, er gæstetaler. Det er helt rimeligt at sige, at der er løbet meget vand i åen siden den 1. april 2009, hvor ”Vandløbslauget for offentlige vandløb i Gribskov kommune” blev dannet.  Den nuværende formand Michael Andreasen har været med fra den første dag, og ser tilbage på 10 meget…

  Læs mere

 • Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug

  Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug afholdt ordinær generalforsamling den 6. december 2018. Bestyrelsen for foreningen havde stillet forslag om at Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug opløses. 15 af de 16 fremmødte stemte for forslaget. Opløsningen skal besluttes på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Den anden generalforsamling afholdes mandag den 11. februar. Læs referatet fra første generalforsamling her.

  Læs mere

 • ”Den økonomiske vejrudsigt” – Fagligt medlemsmøde i Gribskov

  ”Den økonomiske vejrudsigt” - Fagligt medlemsmøde i Gribskov og ekstraordinær generalforsamling i Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug Mandag den 11. februar kl. 19.00 – 21.30 Hos Gitte og Carsten Vestergård, Kollerødgård, Smidstrupvej 104, 3230 Græsted Program Velkomst v/ formand Lars Jonsson Den økonomiske vejrudsigt – Hvad skal vi tro på? v/ Økonomikonsulent Niels Eghøj Nielsen - Status på renteudvikling, råvarepriser og markedssituation Vildtproblematikker i Gribskov - Hvor store er udfordringerne? Ingen plantebeskyttelsesmidler i de boringsnære beskyttelsesområder –…

  Læs mere

 • Jule- og medlemsmøde 6. december i Gribskov

  Nordsjællands Landboforening inviterer til jule- og medlemsmøde i Gribskov kommune 6. december 2018 kl. 19.00 – 21.30 Mødet afholdes hos Gitte og Carsten Vestergård, Kollerødgård, Smidstrupvej 104, 3230 Græsted Under mødet afvikles generalforsamling i erhvervsforeningen Gribskov Landbrug  - se dagsorden her På medlemsmødet vil følgende temaer blive drøftet: Nordsjællands Landboforening og landbruget i Gribskov Den landbrugspolitiske dagsorden Det grønne Danmarkskort i Gribskov kommune - 30 % af arealet til naturformål? v/ Andreas Höll Nationalparken Kongernes Nordsjælland…

  Læs mere

 • Dine BBR oplysninger skal opdateres nu!

  Er dine registreringer i BBR registreret korrekt? Det nye udhus, ombygningen af stalden, .. - det hele skal registreres. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom, derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret. Vores erfaring er, at langt fra alle landbrugsbygninger er registreret korrekt, og at mange derfor skal opdateres nu. I forbindelse med den nye registrering, er det meget vigtigt at være…

  Læs mere

 • Generalforsamling i erhvervsforeningen Gribskov Landbrug

  Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug afholdt den 30. juni. generalforsamling.  Læs referatet her

  Læs mere

 • Næsten 13 års arbejde har sikret frivilligheden

  Nationalparken Kongernes Nordsjælland fik onsdag den 31. august grønt lys af af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og forligskredsen bag nationalparkloven. Formand for Nordsjællands Landboforening udtrykker tilfredshed med at foreningens medlemmer som lodsejere selv kan bestemme, om de ønsker at lade jord indgå i nationalparken eller ej.     Læs pressemeddelelsen her .  

  Læs mere

 • Vildtpleje i agerlandet – Markvandring i det afvandede Søborg Sø område 8. august

  Mandag d. 8. august kl. 19 afholder Agrovi markvandring i samarbejde med Søborg Sø Markvildtlav Lavet omfatter i alt 300 ha fordelt på 6 lodsejere. Arealerne, der er beliggende i det afvandede Søborg Sø-område, drives med planteavl og arealer til afgræsning. Der er mange små jordlodder i den sydlig del, mange kanaler til afvanding og der er en del markskel, hegn og småremiser i området. Formålet med markvildtlavet er at forbedre levevilkårene for markvildtet, herunder…

  Læs mere

 • Vandområdeplanerne

  Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2 Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i overensstemmelse med de regler, som er gældende i dag. Det vil sige, at der for…

  Læs mere

 • Medlemsmøde i Gribskov Kommune

  Så er det tid til det årlige medlemsmøde i Gribskov kommune. Mødet afhodles den 30. juni kl. 19.00 på Gribskov Erhvervscenter. Læs invitationen her

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nu er det igen tid til de årlige medlemsmøder, som vi traditionen tro holder ude hos medlemmerne i kommunerne. Det første er i Helsingør kommune den 14. juni. Dernæst kommer Hillerød og Fredensborg. Der sendes direkte invitation til alle medlemmer enten pr mail eller pr. brev.

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nordsjællands Landboforening afholder medlemsmøder i de Nordsjællandske kommuner i maj og juni måned. Hold øje med din mailboks eller følg med her på siden, hvor alle møder annonceres.

  Læs mere

 • Høringssvar til Gribskov kommunes Udviklingsstrategi 2016 og Bæredygtighedsstrategi 2016-2021

  Kommentarer til Gribskovs kommunes forslag til udviklingsstrategi 2016 og bæredygtighedsstrategi 2016-2021

  Læs mere

 • Medlemsmøde Gribskov 2015

  Nordsjællands Landboforening afholdt medlemsmøde på Gribskovs nye erhvervscenter  den 8. juni. Læs referatet fra medlemsmødet i Gribskov

  Læs mere