(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Furesø

Nordsjællands Landboforening er i Furesø kommune repræsenteret i Grundvandsrådet og Miljørådet ved Christel Hansen

 • Få synlighed med din friske frugt og grønt

  Gårdbutikker er danskernes direkte adgang til friske råvarer fra landet. Fra 1. maj sætter ny kampagne øget fokus på gårdbutikkerne. L&F opfordrer medlemmer til at melde sig til. Læs hvad du skal gøre her  

  Læs mere

 • Dine BBR oplysninger skal opdateres nu!

  Er dine registreringer i BBR registreret korrekt? Det nye udhus, ombygningen af stalden, .. - det hele skal registreres. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom, derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret. Vores erfaring er, at langt fra alle landbrugsbygninger er registreret korrekt, og at mange derfor skal opdateres nu. I forbindelse med den nye registrering, er det meget vigtigt at være…

  Læs mere

 • Høringssvar til Furesø kommuneplan 2017

  Nordsjællands Landboforening indsender høringssvar til alle kommuneplaner. Læs foreningens høringssvar til høringssvar Furesø kommuneplan 2017

  Læs mere

 • Naturpark Mølleåen

  4 kommuner (Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø) har fremlagt ”forslag til Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017- 2021”. Forslaget er udarbejdet af Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Naturstyrelsen og omfatter ca. 50 km2 (5000 ha), hvoraf halvdelen er skove og søer. Der er en del landbrugsarealer beliggende i Naturparken og i forslaget nævnes, at udviklingen af Naturparken alene er afhængig af frivillige aftaler med lodsejerne. Produktion og afsætning af lokale fødevarer omtales som et potentiale til…

  Læs mere

 • Medlemsmøde i Furesø kommune den 18. august

  Landboforeningens årlige medlemsmøde i Furesø kommune afholdes den 18. august kl. 19.30 hos Lisbeth Toft og Torben Bo Christensen på Rokkedyssegård, Lejrvej 45, Værløse. På mødet vil der bl.a. være oplæg om Furesøs ønsker til revision af Fingerplanen. Det er teknisk direktør Niels Thygesen fra Furesø Kommune som vil orientere om dette. Læs invitationen her  

  Læs mere

 • Vandområdeplanerne

  Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2 Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i overensstemmelse med de regler, som er gældende i dag. Det vil sige, at der for…

  Læs mere

 • Medlemsmøde i Furesø

  Medlemsmødet i Furesø kommune afholdes den 18. august kl. 19.30 på Rokkedyssegård. Invitationen udsendes primo august. Hvis du har ønsker til emner, der skal være særlig fokus på ved mødet, så kontakt os endelig på mail eller telefon. Søren Hansen kan kontaktes på tlf. 61780364 og Christel Hansen kan kontaktes på tlf. 4499 2127.  

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nu er det igen tid til de årlige medlemsmøder, som vi traditionen tro holder ude hos medlemmerne i kommunerne. Det første er i Helsingør kommune den 14. juni. Dernæst kommer Hillerød og Fredensborg. Der sendes direkte invitation til alle medlemmer enten pr mail eller pr. brev.

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nordsjællands Landboforening afholder medlemsmøder i de Nordsjællandske kommuner i maj og juni måned. Hold øje med din mailboks eller følg med her på siden, hvor alle møder annonceres.

  Læs mere

 • Planstrategi høringssvar 2015

  Læs høringssvaret fra Nordsjællands Landboforening her.

  Læs mere