(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Frederikssund

Nordsjællands Landboforeninger er repræsenteret i Grønt Forum og Grundvandsrådet ved Niels Eghøj Nielsen

 • Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland

  Forårets kampagne for faunastriber har været succesfuld 30 nye områder er nemlig her i foråret blevet tilsået med en frøblanding, sammensat med særlig fokus på at forbedre levevilkårene for agerhøns. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns, og muliggør også en større variation og mangfoldighed af flora og fauna i agerlandet. Frøblandingen  er sammensat af de 10 arter rødkløver, Cikorie, Kællingetand, Kornblomst, Røllike, Okseøje, Hjulkrone, Kornvalmue, Hvidkløver og Honningurt. Bag…

  Læs mere

 • Få synlighed med din friske frugt og grønt

  Gårdbutikker er danskernes direkte adgang til friske råvarer fra landet. Fra 1. maj sætter ny kampagne øget fokus på gårdbutikkerne. L&F opfordrer medlemmer til at melde sig til. Læs hvad du skal gøre her  

  Læs mere

 • Frederikssund hjælper agerhøns med faunastriber

  Lodsejere i Frederikssund kommune kan nu også få hjælp til etablering af faunastriber En faunastribe kan være det første skridt til at skabe bedre forhold i agerlandet for bl. a. agerhøns.  Striberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for både kyllinger og voksne høns. Landbruget og flere nordsjællandske kommuner står bag fælles projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet, med særlig fokus på agerhønen. Senest er det Frederikssund kommune, som er kommet med…

  Læs mere

 • Nola peger på faglige fejl og mangler i Grønt Danmarkskort

  Frederikssund kommune sendte ultimo august forslag til Grønt Danmarkskort i høring. Et meget ambitiøst forslag, hvor 37, 5 % af det åbne land foreslås omfattet af naturudpegninger. Det er længe siden, at et kommunalt planlægningstiltag indenfor Nordsjællands Landboforenings virkeområde har vakt så megen opmærksomhed som dette her. Over 100 landmænd og lodsejere har henvendt sig til både folkevalgte og rådgivere for at bede om faglig indsigt og nærmere forklaringer, men også for at reflektere over…

  Læs mere

 • Grønt Danmarkskort i Frederikssund

  Grønt Danmarkskort i Frederikssund er i høring frem til den 25. oktober 2019. Udpegningerne omfatter mange værdifulde landbrugsarealer, som er i omdrift. Høringssvaret skal indsendes til: planteamet@frederikssund.dk eller pr brev til: Frederikssund kommune By  og Landskab Planteamet Torvet 2 3600 Frederikssund Hjælp til høringssvar: Nordsjællands Landboforening afholder tillige et servicemøde på torsdag den 17. oktober kl. 16 – 18 i mødelokalet hos Brd. Ewers. Her vil vi give en fælles introduktion til høringssvarene, herefter vil…

  Læs mere

 • Mange bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til møde om naturudpegninger

  80 bekymrede lodsejere i Horns Herred samlet til stort møde om naturudpegninger på landbrugsjord   Der var lagt i kakkelovnen overfor Frederikssund Kommune, da henved 80 landmænd fra Horns Herred var mødt frem tirsdag aften til et møde om de naturudpegninger til Grønt Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort og de mange udpegninger til naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som er lagt hen over god produktionsjord, var baggrunden for at Nordsjællands Landboforening i al hast og i…

  Læs mere

 • Lodsejermøde om Naturudpegninger på Landbrugsjord i Frederikssund kommune

  Invitation til lodsejermøde den 8. oktober 2019, kl. 17 – 19.30 i  mødelokalet hos Brd. Ewers, HC-vej 8, 4050 Skibby Frederikssund Kommune har sendt et oplæg til ”Grønt Danmarkskort” og særlige naturbeskyttelsesområder” i høring. Høringsfrist er den 25. oktober 2019. Udpegningerne af naturområder og områder til økologiske forbindelser danner grundlag for kommunens aktivitet i de næste mange år. Udpegningerne er vist på billedet for en del af kommunen. Nordsjællands Landboforening inviterer til et møde, hvor…

  Læs mere

 • Dine BBR oplysninger skal opdateres nu!

  Er dine registreringer i BBR registreret korrekt? Det nye udhus, ombygningen af stalden, .. - det hele skal registreres. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom, derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret. Vores erfaring er, at langt fra alle landbrugsbygninger er registreret korrekt, og at mange derfor skal opdateres nu. I forbindelse med den nye registrering, er det meget vigtigt at være…

  Læs mere

 • Høringssvar til Frederikssund kommuneplan 2017

  Nordsjællands Landboforening indsender høringssvar til alle kommuneplaner. Læs foreningens høringssvar til høringssvar Frederikssund kommuneplan  

  Læs mere

 • Vildtmarkvandring i Sigerslev Øster

  Onsdag d. 28. juni kl. 19 inviterer Sigerslevøster Markvildtlav til markvandring i samarbejde med Agrovi. På markvandringen fortælles om arbejdet med markvildtlavet og vi vil besigtige nogle af de tiltag, der er lavet til gavn for m arkvildtet i området. Kom og få en hyggelig aften, hvor du kan se konkrete eksempler på tiltag til gavn for markvildtet, høre om deltagernes erfaringer, få svar på dine spørgsmål og dele ud af dine egne erfaringer. Tilmelding…

  Læs mere

 • ErhvervPlus i Frederikssund Kommune

  ErhvervPlus i Frederikssund Kommune Bl.a. på opfordring fra Nordsjællands Landboforening, har Frederikssund Kommunes Byråd de sidste tre år arbejdet målrettet på at udbygge servicen og skabe de bedste rammer for eksisterende og nye virksomheder i kommunen – herunder også landbruget. Byrådet har bl.a. afskaffet byggesagsgebyret helt, sænket dækningsafgiften og er i det hele taget opmærksomme på at forbedre de rammevilkår, som byrådet har mulighed for at træffe beslutninger om. Gennem de sidste par år har…

  Læs mere

 • Regulering af Havelse Å i høring frem til november

  Lodsejere, ålauget og landboforeningen har kæmpet for reguleringen af Havelse Å – nu bliver det en realitet. Hillerød Forsyning har udarbejdet et reguleringsprojekt, der gør Havelse Å i stand til at rumme den ekstra mængde vand, der kommer ved etableringen af Hillerøds nye renseanlæg på Solrødgård. Kommunerne har sendt projektet i høring frem til 10. november 2016. Vi opfordrer alle lodsejere og interesserede at afgive høringssvar. Reguleringsprojektet, herunder ansøgning, bilag, forslag til vilkår m.v. kan…

  Læs mere

 • Naturpark Mølleåen

  4 kommuner (Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø) har fremlagt ”forslag til Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017- 2021”. Forslaget er udarbejdet af Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Naturstyrelsen og omfatter ca. 50 km2 (5000 ha), hvoraf halvdelen er skove og søer. Der er en del landbrugsarealer beliggende i Naturparken og i forslaget nævnes, at udviklingen af Naturparken alene er afhængig af frivillige aftaler med lodsejerne. Produktion og afsætning af lokale fødevarer omtales som et potentiale til…

  Læs mere

 • Vandområdeplanerne

  Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2 Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i overensstemmelse med de regler, som er gældende i dag. Det vil sige, at der for…

  Læs mere

 • Medlemsmøde i Frederikssund kommune

  Så er det tid for det årlige medlemsmøde. Mødet afholdes den 5. juli hos Lene og Kurt Jensen, Snogekærgaard, Hammer Bakke 4, 4050 Skibby   Læs invitationen her

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nu er det igen tid til de årlige medlemsmøder, som vi traditionen tro holder ude hos medlemmerne i kommunerne. Det første er i Helsingør kommune den 14. juni. Dernæst kommer Hillerød og Fredensborg. Der sendes direkte invitation til alle medlemmer enten pr mail eller pr. brev.

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nordsjællands Landboforening afholder medlemsmøder i de Nordsjællandske kommuner i maj og juni måned. Hold øje med din mailboks eller følg med her på siden, hvor alle møder annonceres.

  Læs mere

 • Medlemsmøde Frederikssund 2015

  Nordsjællands Landboforening afholdt medlemsmøde den 4. juni på Bybjerggaard. Læs referatet fra mødet her.

  Læs mere

 • Planstrategi – Høringssvar 2015

  Læs høringssvaret fra Nordsjællands Landboforening her

  Læs mere