(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Fredensborg

Nordsjællands Landboforening er repræsenteret i Grønt råd og Grundvandsrådet ved Søren Hansen.

I 2012 etablerede Nordsjællands Landboforening en dialoggruppe, med det formål  at styrke og udbygge landbrugserhvervets lokale interessevaretagelse  overfor  kommune.

Dialoggruppen er et ikke partipolitisk forum, hvor generelle og aktuelle temaer/problemstillinger, som er relevante for udvikling af kommunens landområder kan drøftes. Enkeltsager ligger uden for dialoggruppens kommissorium.
Med afsæt i lokalkendskabet skal dialoggruppen sammen med den lokale kommunenetværksrepræsentant  (landbrugets repræsentant i grønne råd m.fl.)  og Nordsjællands Landboforening søge indflydelse på de lokalpolitiske beslutninger ved at synliggøre generelle og aktuelle temaer/problemstillinger overfor de kommunale beslutningstagere.
Det tilstræbes, at der årligt afholdes minimum et møde med de lokale beslutningstagere og /eller relevante embedsmænd.

Nordsjællands Landboforening deltager i et 4-kommune samarbejde (Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Allerød)  med løbende dialogmøder med administrationen om byggesagsbehandling og landzoneadministration.

 • Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland

  Forårets kampagne for faunastriber har været succesfuld 30 nye områder er nemlig her i foråret blevet tilsået med en frøblanding, sammensat med særlig fokus på at forbedre levevilkårene for agerhøns. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns, og muliggør også en større variation og mangfoldighed af flora og fauna i agerlandet. Frøblandingen  er sammensat af de 10 arter rødkløver, Cikorie, Kællingetand, Kornblomst, Røllike, Okseøje, Hjulkrone, Kornvalmue, Hvidkløver og Honningurt. Bag…

  Læs mere

 • Få synlighed med din friske frugt og grønt

  Gårdbutikker er danskernes direkte adgang til friske råvarer fra landet. Fra 1. maj sætter ny kampagne øget fokus på gårdbutikkerne. L&F opfordrer medlemmer til at melde sig til. Læs hvad du skal gøre her  

  Læs mere

 • Private lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber

  Landbrug og kommuner hjælper agerhønen i fælles projekt Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan være med til at etablere nye levesteder i og ved marken til gavn for både dyr og fugle i agerlandet.  Nordsjællands Landboforening og de 4 kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød står bag projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet. Har du landbrugsjord i en af de 4 kommuner, kan du også være med.  Det…

  Læs mere

 • Dine BBR oplysninger skal opdateres nu!

  Er dine registreringer i BBR registreret korrekt? Det nye udhus, ombygningen af stalden, .. - det hele skal registreres. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom, derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret. Vores erfaring er, at langt fra alle landbrugsbygninger er registreret korrekt, og at mange derfor skal opdateres nu. I forbindelse med den nye registrering, er det meget vigtigt at være…

  Læs mere

 • Høringssvar til Fredensborg kommuneplan 2017

  Nordsjællands Landboforening indsender høringssvar til alle kommuneplaner. Læs foreningens høringssvar til Fredensborg Kommuneplan 2017

  Læs mere

 • Næsten 13 års arbejde har sikret frivilligheden

  Nationalparken Kongernes Nordsjælland fik onsdag den 31. august grønt lys af af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og forligskredsen bag nationalparkloven. Formand for Nordsjællands Landboforening udtrykker tilfredshed med at foreningens medlemmer som lodsejere selv kan bestemme, om de ønsker at lade jord indgå i nationalparken eller ej.     Læs pressemeddelelsen her .  

  Læs mere

 • Fredensborg kommune tilbyder en afklarende og oplysende service til de borgere, som gerne vil købe eller ombygge/ændre en landejendom.

  Kommunen kan blandt andet hjælpe  med at få overblik over hvad lovgivningen giver af muligheder for at etablere eller udvide et husdyrhold, anlægge ridebane, bygge hal, etablere anden virksomhed mm. Det er også muligt få et overblik over de nødvendige tilladelser for at realisere projekterne. På mødet er en byggesagsbehandler og en landbrugssagsbehandler klar til at svare på spørgsmål om miljø og bygninger på ejendommen. Du kan mødes med kommunen på to måder: Drop-in Landbrug…

  Læs mere

 • Vandområdeplanerne

  Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2 Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i overensstemmelse med de regler, som er gældende i dag. Det vil sige, at der for…

  Læs mere

 • Medlemsmøde i Fredensborg kommune

  Så er det tid til det årlige medlemsmøde, som afholdes torsdag den 30. juni kl.19:30 til ca. 21:30. På mødet har vi fokus på medlemmernes interesser og det åbne land i Fredensborg Kommune. Medlem af plan, miljø og klimaudvalget Lars  Søndergaard deltager i mødet med et indlæg og besvarer spørgsmål om udvalgets arbejde i relation til landbruget og det åbne land. Mødet afholdes i år hos May-Britt og Niels Kattrup, Donse, Donsevej 16, 2970 Hørsholm.…

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nu er det igen tid til de årlige medlemsmøder, som vi traditionen tro holder ude hos medlemmerne i kommunerne. Det første er i Helsingør kommune den 14. juni. Dernæst kommer Hillerød og Fredensborg. Der sendes direkte invitation til alle medlemmer enten pr mail eller pr. brev.

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nordsjællands Landboforening afholder medlemsmøder i de Nordsjællandske kommuner i maj og juni måned. Hold øje med din mailboks eller følg med her på siden, hvor alle møder annonceres.

  Læs mere

 • Borgermøde med fokus på landzonen i Fredensborg Kommune

  De senere år har Nordsjællands Landboforening i samarbejde med Fredensborg Kommune afholdt borgermøder med fokus på landzonen på Fredensborg Rådhus. Også i år afholdes mødet i Rådhuskælderen og det bliver den 24. maj kl. 17:00-19:30. Der vil være forskellige indlæg over emner som f.eks. nye love og bekendtgørelser på landområdet, andet erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger, byggeskik på landet, hesteloven, transportregler, trafikforanstaltninger og produktion og afsætning af lokale fødevarer. Efter en let forplejning vil der være…

  Læs mere

 • Landbomøde i Fredensborg – sæt kryds i kalenderen

  På landbomødet den 24. maj er det igen muligt på uformel vis at komme i dialog med kommunens medarbejdere og politikere. Det er 3. år i træk at Nordsjællands Landboforening er medinviterende til dette populære temamøde. Flere informationer følger, sæt kryds i din kalender nu.

  Læs mere

 • Planstrategi – Høringsvar 2015

  Læs høringssvaret fra Nordsjællands Landboforening her.

  Læs mere