(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Egedal

Nordsjællands Landboforening er i Egedal kommune repræsenteret i Grundvandsrådet og Grønt Råd ved Hatla Johnsen

 

 • Faunastriberne spreder sig i Nordsjælland

  Forårets kampagne for faunastriber har været succesfuld 30 nye områder er nemlig her i foråret blevet tilsået med en frøblanding, sammensat med særlig fokus på at forbedre levevilkårene for agerhøns. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns, og muliggør også en større variation og mangfoldighed af flora og fauna i agerlandet. Frøblandingen  er sammensat af de 10 arter rødkløver, Cikorie, Kællingetand, Kornblomst, Røllike, Okseøje, Hjulkrone, Kornvalmue, Hvidkløver og Honningurt. Bag…

  Læs mere

 • Få synlighed med din friske frugt og grønt

  Gårdbutikker er danskernes direkte adgang til friske råvarer fra landet. Fra 1. maj sætter ny kampagne øget fokus på gårdbutikkerne. L&F opfordrer medlemmer til at melde sig til. Læs hvad du skal gøre her  

  Læs mere

 • Private lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber

  Landbrug og kommuner hjælper agerhønen i fælles projekt Etablering af faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan være med til at etablere nye levesteder i og ved marken til gavn for både dyr og fugle i agerlandet.  Nordsjællands Landboforening og de 4 kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød står bag projekt, som skal give naturforbedringer i agerlandet. Har du landbrugsjord i en af de 4 kommuner, kan du også være med.  Det…

  Læs mere

 • Dine BBR oplysninger skal opdateres nu!

  Er dine registreringer i BBR registreret korrekt? Det nye udhus, ombygningen af stalden, .. - det hele skal registreres. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom, derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret. Vores erfaring er, at langt fra alle landbrugsbygninger er registreret korrekt, og at mange derfor skal opdateres nu. I forbindelse med den nye registrering, er det meget vigtigt at være…

  Læs mere

 • L&F går i retten med sag fra Egedal

  Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område ved Bjellekær Kildeplads i Egedal Kommune lander nu i retten. Læs mere her  

  Læs mere

 • Dybt overraskende udfald af klage over pesticidforbud i Egedal Kommune

  I dag er Miljø- og Fødevareklagenævnet kommet med en afgørelse i en meget principiel sag fra Egedal Kommune, hvor kommunen har udstedt forbud mod brug af pesticider i et BoringsNærtBeskyttelsesOmråde (BNBO). Afgørelsen går imod landbrugets interesser og betyder, at Egedal havde ret til at udstede påbud mod brug af pesticider alene fordi der er fundet rester af gamle, nu udfasede midler. Nordsjællands Landboforening og Landboforeningen Gefion frygter konsekvenserne. I juni 2016 udstedte Egedal Kommune påbud…

  Læs mere

 • Høringssvar til Egedal kommuneplan 2017

  Nordsjællands Landboforening indsender høringssvar til alle kommuneplaner. Læs foreningens høringssvar til Egedal Kommuneplan 2017

  Læs mere

 • Medlemsmøde 22. juni Egedal kommune

  Denne gang som "virksomhedsbesøg" på Måløv Rensningsanlæg  den 22. juni kl. 19 - 21.30. Invitationen er sendt til alle medlemmer. Tilmelding nola@nola.dk eller 48225200 eller via nedenstående formular [gravityform id="7" title="true" description="true"]

  Læs mere

 • Medlemsmøde i Egedal kommune

  Mandag den 12. december holder vi medlemsmøde på det nye rådhus i Egedal, Dr. Dagmarsvej 200, 3650 Ølstykke. Her kan du læse mere om mødet i Egedal Tilmelding senest 9. december på 48225200 eller nola@nola.dk

  Læs mere

 • Naturpark Mølleåen

  4 kommuner (Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø) har fremlagt ”forslag til Naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017- 2021”. Forslaget er udarbejdet af Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening samt Naturstyrelsen og omfatter ca. 50 km2 (5000 ha), hvoraf halvdelen er skove og søer. Der er en del landbrugsarealer beliggende i Naturparken og i forslaget nævnes, at udviklingen af Naturparken alene er afhængig af frivillige aftaler med lodsejerne. Produktion og afsætning af lokale fødevarer omtales som et potentiale til…

  Læs mere

 • Vandområdeplanerne

  Miljøminister Esben Lunde Larsen  har offentliggjort de nye vandområdeplaner for 2. planperiode. Vandområdeplanerne trådte i kraft den 1. juli 2016 og er gældende frem til udgangen af 2021. Vandområdeplanerne afløser vandplanerne for 1. planperiode og kan i sin helhed læses på www.svana.dk/vp2 Det er som hovedregel kommunerne, der skal gennemføre de konkrete indsatser i vandområdeplanerne. Det skal de gøre i overensstemmelse med de regler, som er gældende i dag. Det vil sige, at der for…

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nu er det igen tid til de årlige medlemsmøder, som vi traditionen tro holder ude hos medlemmerne i kommunerne. Det første er i Helsingør kommune den 14. juni. Dernæst kommer Hillerød og Fredensborg. Der sendes direkte invitation til alle medlemmer enten pr mail eller pr. brev.

  Læs mere

 • Helt unødvendigt påbud om ophør med lovlig landbrugsdrift

  Egedal Kommune har netop udsendt påbud til 26 husejere og 7 landmænd, som med påbuddet ikke længere må anvende lovlige pesticider på deres ejendomme. Baggrunden er, at Egedal kommune tror, pesticiderne udgør en risiko for grundvandet. De to landboorganisationer i området er stærkt kritiske. Læs vores pressemeddelelse her

  Læs mere

 • Medlemsmøder

  Nordsjællands Landboforening afholder medlemsmøder i de Nordsjællandske kommuner i maj og juni måned. Hold øje med din mailboks eller følg med her på siden, hvor alle møder annonceres.

  Læs mere

 • Medlemsmøde Egedal 2015

  Nordsjællands Landboforening afholdt medlemsmøde den 9. juni på Rådhuset i Egedal. Formand For Teknik og Miljøudvalget Peter Hansen deltog i mødet. Læs referatet medlemsmødet i Egedal .

  Læs mere