(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Faunastriber i Egedal 2019

Faunastriber gavner dyr, fugle og insekter i agerlandet.

Ejere af landbrugsjord i Egedal Kommune kan igen i år anlægge faunastriber på deres jord med hjælp fra Egedal Kommune og Nordsjællands Landboforening. Kommunen betaler for frøblandingen, og Nordsjællands Landboforening modtager og koordinerer tilmeldingerne. Såning af faunastriberne, som Hagelsegaard Maskinstation forestår, koster 850 kr. ekskl. moms og betales af lodsejeren. Ønsker du, at maskinstationen også skal forberede jorden før såningen, er den samlede pris i alt 1.700 kr. ekskl. moms

Frøblanding med 10 arter

Årets frøblanding indeholder 10 arter som er sammensat med særlig fokus på at optimere levevilkårene for agerhøns.

Marktiltag, som f.eks. faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan du kan være med til at forbedre betingelser for dyr, fugle og insekter i agerlandet. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for andre fugle end agerhønen. Striberne eller pletterne giver en større variation i agerlandet og forbedrer levestederne for de almindelige arter knyttet til det åbne land.

Bag om projektet
Projektet er med inspiration fra tre vestjyske kommuner iværksat af Grønt Råd i Hillerød kommune, som et samarbejde mellem Nordsjællands Landboforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, og Danmarks. Projektet er nu udbredt til 5 nordsjællandske kommuner, herunder Egedal kommune

faunastribe

Naturfredningsforening.

Læs mere om projektet

Tilmeld dig projektet:

Hvis du er interesseret i at etablere faunastriber på din ejendom, kan du tilmelde dig nedenfor eller kontakte projektkonsulent i Agrovi Henrik Kruse på 2452 3886 eller på hkr@agrovi.dk Sidste frist for tilmelding er 12. april 2019.

Faunastriber i Egedal kommune 2019

  • Angiv vej og husnr.