(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Vildtskader i afgrøder – temamøde i marken

Torsdag den 2. maj kl. 18.30 – ca. 21.30 

Afgrødeskader forårsaget af hjortevildt og fugle koster hvert år danske landmænd store beløb i afgrødetab. Ved overvågning og hurtig indgriben kan omfanget af skaderne i nogle tilfælde reduceres.  Ved temamødet sætter vi fokus på afværgemetoder- og midler, lovgivningen omkring reguleringstilladelser samt samarbejdet med Naturstyrelsen og jægerne.

Kl. 18.30 Vi mødes ved Ellemosevej nordøst for Ramløse og går herefter af stien ud i markerne som ligger ved Ellemosen.

  • Besigtigelse af vildtskader i marken og vurdering af udbyttetab. Skaderne skyldes både hjortevildt og fugle

 v/ landmand Philip Madsen og planteavlskonsulent Camilla Holm Fritzen, Agrovi

  • Praktisk demonstration af afværgeforanstaltninger – hvad virker bedst i forhold til vildtets adfærd?

v/  vildtforvaltningskonsulent Niels Worm, Naturstyrelsen

Ca. kl. 19.45 Vi kører til Philip Madsen, Birkehøjvej 8, 3200 Helsinge

  • Hjortevildt i Nordsjælland status på bestanden og omfang af indrapporterede skader

v/ Sonny Persson, jæger og formand for Naturstyrelsens hjortevildtgruppe i Nordsjælland

  • Regler og lovgivning for regulering af vildt

v/vildtforvaltningskonsulent Niels Worm, Naturstyrelsen

  • Samarbejde med jægerne omkring regulering

v/ Sonny Persson, jæger og formand for Naturstyrelsens hjortevildtgruppe i Nordsjælland

  • Opsamling og afslutning v/ formand Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening

 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding senest den 1. maj 2019 til Nordsjællands Landboforening på 4822 5200 eller nola@nola.dk eller på nedenestående formular

Vildtskader i Afgrøder - temamøde i marken 2. maj 2019

  • Please enter a number from 1 to 10.
  • Angiv vej og husnr.