(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Temamøde om drænforhold i oplandet til Havelse Å og Pøle Å

Hillerød Kommune og Havelse Ålaug indbyder til temamøde om drænforhold den 27. februar 2020. kl. 16 – 18.

Omdrejningspunkt for temamødet er de udfordringer den enkelte lodsejer står med, når det bliver mere vådt, og de gamle drænrør måske volder problemer. På mødet kan du høre om vedligeholdelse, reparation kontra nydræning osv., samt hvilke regler der gælder for dræning.

Læs program og tilmeld dig her