(+45) 4822 5200
NORDSJÆLLANDS LANDBOFORENING
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Lodsejermøde – Information om boringsnærebeskyttelsesområder

Boringsnærebeskyttelsesområder (BNBO) på landbrugsarealer

Nordsjællands Landboforening inviterer til lodsejermøde mandag den 9. marts kl. 17.30 – 21.30 på Femhøj, Hasselhøjvej 1, Gerlev, 3630 Jægerspris.
Her kan du høre, hvad det betyder for for dig og hvad du skal være opmærksom på, hvis du har BNBO’er på dine arealer.

Program:

  • Den politiske aftale om BNBO v/ formand Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening
  • Processen: hvordan er BNBO beregnet og valg af virkemidler v/planteavlskonsulent Lars Åge Klausen, Agrovi
  • Erstatningsudmåling v/ chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen, Landbrug & Fødevarer
  • Ekspropriation og erstatningsfri regulering – hvad er forskellen v/ Chefjurist Charlotte Lynæs Bigum, Landbrug & Fødevarer
  • Opsamling – v/ formand Lars Jonsson, Nordsjællands Landboforening

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Bag om BNBO
I januar 2019 vedtog et bredt flertal i folketinget, at landets kommuner  inden udgangen af 2022 skal gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og vurdere risikoen for udvaskning af pesticider. Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er en administrativt fastlagt beskyttelseszone udlagt omkring almene vandforsyningsboringer. Mange af disse ligger på landbrugsarealer. Som udgangspunkt skal BNBO være pesticidfrie, med mindre der argumenteres for, at der ikke er behov for yderligere beskyttelse, men der er også andre virkemidler som kan tages i anvendelse, herunder flytning af boring, jordfordeling mv.

Frivillige aftaler 2020-2022
I første fase (2020-2022) er der lagt op til frivillige aftaler mellem lodsejerne og vandværkerne/kommunerne, hvor der ydes fuld erstatning for tabet. Kommunerne og forsyningsselskaberne vil således kontakte en række lodsejere for at indgå aftaler.  Hvis kommunerne ikke er i mål med beskyttelsen af BNBO i 2022, er det politisk besluttet at gennemføre et generelt sprøjteforbud i fase 2 (efter 2022).

Links:
Her kan du finde BNBO- områder: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand

Fakta om mødet den 9. marts:

Sted: Hasselhøjvej 1, Gerlev, 3630 Jægerspris.

Tid:  kl. 17.30- 21.30

Pris: Gratis

Der serveres en let forplejning

Tilmelding via nedenstående formular på nola@nola.dk eller 48225200

BNBOmøde 9. marts 2020

  • Please enter a number from 1 to 10.
  • Angiv vej og husnr.